Till startsida
Webbkarta

Välkommen till institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Vid institutionen bedrivs preklinisk och klinisk forskning inom områdena neurovetenskap, rehabilitering, farmakologi, neurofysiologi, endokrin fysiologi och cirkulationsfysiologi. Den vetenskapliga verksamheten omfattar molekylära och cellbiologiska studier, integrativa experimentella studier, klinisk forskning och epidemiologi. Bland de tillstånd som ägnas särskilt intresse kan nämnas de psykiatriska och neurologiska folksjukdomarna, demenssjukdomar, de neuropsykiatriska funktionshindren, ögonsjukdomar och de vanligt förekommande metabola och kardiovaskulära sjukdomarna.

Institutionen ansvarar för arbetsterapi-, sjukgymnast-, logoped-, audionom- och apotekarutbildningarna, och har dessutom omfattande åtaganden inom utbildningsprogrammen för blivande läkare, tandläkare, receptarier och biomedicinska analytiker. Inom institutionen ges även forskarutbildning, uppdragsutbildning och fristående kurser.
 

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta