Till startsida

Ansökan

Kliniska forskarstudenter i Göteborg och Lund kommer att ges företräde till de 20 utbildningsplatserna. Vid stor efterfrågan kan forskningsområde samt antalet år som doktorand komma att tas i beaktande.

Forskarskolan bekostar resor och boende, men ersättning utgår ej för förlorad arbetsinkomst. 

Sista ansökningsdag för HT-13: 15 april
 

Ansökan ska innehålla:

 1. Ansökningsblankett (ladda ner).
   
 2. CV (max 2 A4 sidor)
   
 3. Beskrivning av pågående projekt/forskningsplan (max 3 sidor)
   
 4. Kort motivering till ansökan (max 250 ord)
   
 5. Intyg av handledare som understryker sökandes lämplighet och behov avutbildningen
   
 6. Om det är tillämpligt, intyg från klinikchef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna.
   

Ansökan inlämnas i ett original och två sammanhäftade kopior till
Barbro Askerup
Sektionen för psykiatri och neurokemi
Blå stråket 15
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

För mer information om registrering
Barbro Askerup, kurskoordinator
forskarskolapsykiatri@neuro.gu.se
Tel: 031-342 4724

Ansökningsblankett  (PDF)
 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta