Till startsida

Fysiologi


Sektionen för fysiologi är en preklinisk enhet med uppgift att forska om och ge grundutbildning i kroppens normala funktionssätt.

Sektionens forskning faller inom tre enheter; neuro- , cirkulations-, och endokrinologisk fysiologi.

 

Kontaktinformation

Sektionen för fysiologi

Box 432, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Medicinaregatan 11

Telefon:
031-786 00 00 (växel)

Sektionschefer

Sektionschef

Lars-Gunnar Pettersson
E-post: lg.pettersson@physiol.gu.se
Tfn: 031-786 3507

Biträdande sektionschef

Holger Nilsson
E-post: holger.nilsson@gu.se
Tfn: 031-786 3518

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta