Till startsida

Uppdragsutbildning och kompetensutveckling

Majoriteten av utbildning som ges vid universitet och högskolor är kostnadsfri och bygger på att studenter (privatpersoner) söker till kurser och program i konkurrens med andra.

Med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift (full kostnadstäckning). Kostnaden varierar mellan olika kurser beroende på kursens längd och innehåll.

Vår uppdragsutbildning vänder sig till våra avnämare inom offentlig och privat verksamhet.

Uppdragsutbildning inom audiologi

Vi har för tillfället ingen aktuell utbildning. 

Uppdragsutbildning vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

 

 

 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta